Leidingisolatie

Thermische leidingisolatie in de industrie

Veel industriële processen zijn afhankelijk van transport van vloeistoffen tussen verschillende soorten tanks, ketels en turbines. Niet zelden moeten er eisen aan de temperatuur gesteld worden, waardoor het van belang wordt om ook rondom de leidingen thermische isolatie aan te brengen.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij veel processen in de petrochemische industrie, waarbij de temperatuur van invloed is op de viscositeit van olie en de druk in de leiding. Net als bij ketelisolatie, geldt ook hier wederom dat isolatie zorgt voor minder energieverlies en dus een hoger rendement van de gehele installatie.

De continuïteit van uw productieproces is sterk afhankelijk van de doorstroming van de vloeistoffen. Door de leidingen goed te isoleren wordt voorkomen dat de vloeistof te dik wordt en het productieproces vertraagt of zelfs stil legt.